اولویت دریافت واکسن با چه کسانی است؟

هنگامی که نخستین واکسن‌های کرونا در دسترس قرار بگیرد، تعداد واكسن براي متقاضيان چه در سطح ملی و چه بین‌المللی،

Read more
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com