مرور برچسب

انگلیسی_زبان

استفاده از لفظ “ما و آنها” توسط لوگو کاهش حمایت از انگلیسی زبانان کبک را به دنبال دارد

در ماه مارس فرانسوا لوگو نخست وزیر کبک در مجلس قانونگذاری در پاسخ به سوال یکی از رهبران داخلی حزب لیبرال با جمله ای کنایه آمیز گفت:" نمی دانم امروز با لیبرال ها با زبان فرانسه صحبت…
ادامه مطلب ...