• برابر با : Monday - 17 May - 2021

انگلیسی_زبان

28جولای
استفاده از لفظ “ما و آنها” توسط لوگو کاهش حمایت از انگلیسی زبانان کبک را به دنبال دارد

استفاده از لفظ “ما و آنها” توسط لوگو کاهش حمایت از انگلیسی زبانان کبک را به دنبال دارد

در ماه مارس فرانسوا لوگو نخست وزیر کبک در مجلس قانونگذاری در پاسخ به سوال یکی از رهبران داخلی حزب لیبرال با جمله ای کنایه آمیز گفت:” نمی دانم امروز با لیبرال ها با زبان فرانسه صحبت کنم یا انگلیسی تا به درستی متوجه گفته هایم شوند.” لوگو لیبرال ها را که تا پیش از […]