• برابر با : Monday - 17 May - 2021

انجمن_کانون_وکلای_کانادایی

28جولای
انجمن کانون وکلای کانادایی برنامه ی مهاجرت دولت کبک را به عدم شفافیت محکوم می کند

انجمن کانون وکلای کانادایی برنامه ی مهاجرت دولت کبک را به عدم شفافیت محکوم می کند

انجمن کانون وکلای کانادایی (Association du Barreau canadien) می گوید سیستم دستیابی به اقامت دائم در کبک باید « تسهیل کننده باشد، نه اینکه مبهم و غیر قابل پیشبینی.» بخش کبک انجمن کانون وکلای کانادایی (ABC-Québec)، عدم شفافیت و انسجام دولت فرانسوا لوگو را در موضوع مهاجرت محکوم می کند. ABC-Québec گزارشی را برای کمیسیون […]