• برابر با : Thursday - 22 April - 2021

انجمن_پرستاران_رسمی_انتاریو

26اکتبر
انتاریو: آیا باید به پرستاران اجازه تجویز دارو داد؟

انتاریو: آیا باید به پرستاران اجازه تجویز دارو داد؟

دولت انتاریو به دنبال بازخورد عمومی در مورد پیشنهادی است که به پرستاران رسمی امکان تجویز داروهای خاص از جمله دارو های پیشگیری از بارداری، واکسیناسیون و داروهای ترک سیگار را می دهد. طبق برنامه پیشنهادی دانشکده پرستاران انتاریو، پرستاران نیز می توانند مجاز به تجویز داروهای مرتبط با مراقبت از زخم ها و سلامت […]