• برابر با : Wednesday - 14 April - 2021

انجمن_روان_پزشکان_کبک

30اکتبر
انجمن روان پزشکان کبک ارائه خدمات بهداشت روان از دوره ابتدایی را  پیشنهاد می دهد

انجمن روان پزشکان کبک ارائه خدمات بهداشت روان از دوره ابتدایی را پیشنهاد می دهد

“هیچ وقت پول و خدمات بهداشت روان کافی برای تأمین نیازها وجود نخواهد داشت و اگر بخواهیم پیشرو باشیم، باید از دوره ابتدایی با این معضل مقابله کنیم.” در واقع این پیامی است که به تازگی توسط انجمن روان پزشکان کبک (AMPQ) ارائه شده است. این سازمان به سمت افراط و تفریط نمی رود، بلکه […]