• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

انجمن_بهداشت_و_خدمات_اجتماعی

05دسامبر
کمبود نیروی کار در مراکز مراقبت از کودکان

کمبود نیروی کار در مراکز مراقبت از کودکان

انجمن بهداشت و خدمات اجتماعی (FSSS-CSN) از کمبود نیروی کار در مراکز مراقبت از کودکان خبر داد. نمایندگان کنفدراسیون ملی اتحادیه های کارگری گزارش دادند که این بخش هم از نظر جایگزینی و هم حفظ زنان شاغل که غالباً قصد ترک شغل خود را دارند با مشکلاتی روبرو است. طبق نظرسنجی که اتحادیه مرکزی ترتیب […]