• برابر با : Saturday - 4 December - 2021

انتخابات_2021

11سپتامبر
راهنمای شرکت در انتخابات فدرال کانادا

راهنمای شرکت در انتخابات فدرال کانادا

سازمان برگزار کننده انتخابات کانادا،Elections Canada نامیده می‌شود که فرآیند رأی‌گیری، اطلاعات مربوط به چگونگی ثبت نام و شرکت در انتخابات را در اختیار شهروندان قرار می‌دهد.