• برابر با : Monday - 17 May - 2021

امید_به_زندگی_کشورهای_مختلف_جهان

16دسامبر
شاخص توسعه انسانی ۲۰۲۰ منتشر شد

شاخص توسعه انسانی ۲۰۲۰ منتشر شد

 کانادا در رتبه شانزدهم و ایران در رتبه هفتادم شاخص توسعه انسانی قرار گرفت. دفتر برنامه توسعه انسانی سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود در ۱۵ دسامبر اعلام کرد که کانادا از نظر شاخص توسعه انسانی از بین ۱۸۹ کشور در رده شانزدهم قرار دارد.   حدود سی سال پیش، برنامه پیشرفت و توسعه […]