• برابر با : Monday - 10 May - 2021

امنیت_غذایی_در_کانادا

07دسامبر
افزایش قیمت مواد غذایی بر اثر تغییرات اقلیمی

افزایش قیمت مواد غذایی بر اثر تغییرات اقلیمی

پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۰، قیمت مواد غذایی بر اثر تغییرات اقلیمی تا ۴ درصد افزایش یابد. بر اساس گزارش سالانه قیمت مواد غذایی که نشان می دهد تغییرات اقلیمی عامل اصلی افزایش قیمت مواد غذایی به ویژه در بخش تولید است، یک خانواده متوسط کانادایی، در سال آینده باید ۴۸۷ دلار بیشتر […]