• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

الزلمی_شدن_استفاده_از_ماسک_در_فروشگاه_Longo`s

07می
استفاده از ماسک برای مشتریان  Longo`s الزامی شد

استفاده از ماسک برای مشتریان  Longo`s الزامی شد

در حال حاضر فروشگاه زنجیره ای Longo`s مشتریان را به استفاده از ماسک در هنگام خرید در فروشگاه های خود ملزم می کند. این فروشگاه زنجیره ای مستقر در تورنتو روز دوشنبه گفت” از این پس، مشتریان موظف هستند به هنگام خرید ماسک بزنند.” فروشگاه یک قدم از قانون قبلی خود فراتر رفته است و […]