مرکز آمار کانادا: یک میلیون کانادایی 50 ساعت در هفته کار می کنند

بر اساس یک بررسی آماری جدید بیش از یک میلیون کانادایی بیشتر از یک شغل داشته و به طور متوسط

Read more

تخصیص بودجه به پروژه های نو به منظور کمک به تکمیل آموزش کارآموزان در تاندربی

دولت کانادا در نظر دارد به هر کانادایی برای کسب مهارت و آموزش، فرصتی واقعی و برابر دهد تا افراد

Read more