• برابر با : Monday - 17 May - 2021

اقتصاد_تورنتو

28فوریه
افزایش درآمدها در انتاریو غیر از تورنتو

افزایش درآمدها در انتاریو غیر از تورنتو

خبرهای خوب برای انتاریو: در کل، این استان در حال حاضر از نظر درآمد رونق دارد، اما درآمد اهالی تورنتو با بقیه استان هم خوانی ندارد. آمار اخیر منتشر شده توسط اداره آمار کانادا نشان می دهد که درآمد متوسط، پس از کسر مالیات، در تورنتو کاهش یافته که برخلاف نمودار درآمد استان است. این […]