رشد سرمایه گذاری در حوزه ماسه های نفتی

انتظار می رود سرمایه گذاری در بخش ماسه های نفتی کانادا برای اولین بار پس از افت قیمت ها در

Read more

ادمونتون، صدرنشین نرخ بیکاری در کانادا

طبق گزارش آمار کانادا شهر ادمونتون به عنوان یکی از بزرگترین شهرهای کانادا، بیشترین نرخ بیکاری در کشور را تجربه

Read more