• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

اقتصادخلاق

21آوریل
۲۱ آوریل برابر با روز جهانی خلاقیت و نوآوری

۲۱ آوریل برابر با روز جهانی خلاقیت و نوآوری

«روز جهانی خلاقیت و نوآوری» از روزهای جهانی سازمان ملل متحد است که سالانه با هدف آگاهی درباره اهمیت خلاقیت و نوآوری در حل مشکلات با توجه به پیشبرد اهداف توسعه پایدار برگزار می‌شود. اولین گرامیداشت این روز در ۲۱ آوریل ۲۰۱۸ بود.