• برابر با : Monday - 17 May - 2021

اقامت_دائم_افراد_تحت_حمایت

10دسامبر
راهکار جدید کانادا برای بهبود وضعیت افراد تحت حمایت

راهکار جدید کانادا برای بهبود وضعیت افراد تحت حمایت

دولت کانادا شرایط درخواست اقامت دائم برای اتباع خارجی با وضعیت فرد تحت حفاظت (protected person status )و اعضای خانواده هایشان را که در خارج از کشور زندگی می کنند آسان تر می کند. طبق تعریف اداره مهاجرت کانادا، فرد تحت حفاظت، کسی است که دلیلی قابل قبول و معتبر برای ترس از آزار و اذیت […]