• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

افزایش_دستمزدها_در_کبک

04مارس
رکورد زنی بی سابقه کبک در رشد اشتغال

رکورد زنی بی سابقه کبک در رشد اشتغال

بنا بر گزارش مرکز آمار کبک، رشد اشتغال در کبک به حدی است که نرخ بیکاری در سال ۲۰۱۹ شاهد کمترین میزان خود از سال ۱۹۷۶ بوده است. نرخ بیکاری کبک در سال ۲۰۱۹، ۵٫۱ درصد گزارش شد. این میزان نسبت به سال ۲۰۱۸، چهار درصد کاهش را نشان می دهد. بنابراین به کمترین میزان […]