• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

افزایش_آمار_کرونا_در_بین_جوانان_آلبرتا

19ژوئن
افزایش آمار کرونا در بین جوانان آلبرتا

افزایش آمار کرونا در بین جوانان آلبرتا

جوانان آلبرتا مراقب باشند؛ دکتر دینا هینشو، پزشک ارشد آلبرتا گفت تعداد جوانان آلبرتایی که آزمایش کرونای آنها مثبت می شود، در حال افزایش است. به ویژه، جهشی در بروز عفونت در افرادی که در دهه سوم زندگی خود قرار دارند، وجود دارد.   هینشو در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: طی چند هفته گذشته در […]