مرور برچسب

افزایش مخالفت کانادایی‌ها با ورود گسترده ،مهاجران جدید

افزایش مخالفت کانادایی‌ها با ورود گسترده مهاجران جدید ادامه دارد

نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد طی یک سال اخیر، تعداد کانادایی‌های مخالف سیاست جذب گسترده مهاجران جدید به طور قابل توجهی افزایش یافته است.نتیجه مطالعه موسسه انویرونیکس نشان…
ادامه مطلب ...