• برابر با : Monday - 10 May - 2021

افراد_فوق_ثروتمند_کانادا

07اکتبر
چند نفر از افراد فوق ثروتمند، کانادا را وطن خود می دانند؟

چند نفر از افراد فوق ثروتمند، کانادا را وطن خود می دانند؟

براساس یک گزارش جدید جهانی، با این که کانادا شاهد کاهش جمعیت فوق ثروتمندان خود بوده اما همچنان یکی از برترین کشورهای جهان از نظر جای دادن این افراد فوق ثروتمندی است که کانادا را وطن خود می دانند. با وجود این کاهش، کانادا در رتبه پنجم برای افراد”با ارزش خالص فوق العاده بالا”(UHNW)  قرار […]