• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

اعزام_تیمی_از_زنان_کبک_به_استرالیا

19مارس
زنان کبکی به کمک کوالاها می شتابند

زنان کبکی به کمک کوالاها می شتابند

گروهی از زنان کبک به امید نجات، مراقبت و تغذیه کوالاها و سایر حیواناتی که در آتش سوزی استرالیا در معرض تهدید قرار گرفته اند، آماده پرواز به استرالیا می شوند.   به مدت یک ماه، این تیم از طرف شرکت جانور شناسان بدون مرز به استرالیا فرستاده خواهند شد. آن ها وظیفه بررسی مناطق […]