• برابر با : Monday - 17 May - 2021

اعتصاب_کارمندان_اداره_درآمد_کانادا

09مارس
اعتصاب کارمندان اداره درآمد کانادا عملی می شود یا خیر؟

اعتصاب کارمندان اداره درآمد کانادا عملی می شود یا خیر؟

اتحادیه کارمندان امور مالیاتی به تازگی شکایتی را علیه کارفرما به دلیل دخالت در امور اتحادیه مطرح کرده است. این شکایت توسط اتحادیه خدمات به کمیسیون ارتباطات کاری و شغلی در بخش عمومی فدرال داده شد. این دادخواهی در پی پیامی که اداره درآمد در تاریخ ۱۴ فوریه به کارمندان در مورد شرایط مذاکره فرستاده […]