مرور برچسب

اعتصاب ،کبک

دولت کبک آماده افزایش مجدد دستمزد پیشنهادی دولت برای خاتمه اعتصابات است

 به گزارش Montreal CTV، در حال حاضر استان کبک با اعتصابات سراسری مواجه بوده و این موضوع روال عادی بسیاری از حوزه‌های دولتی را با اختلال مواجه کرده است. ظاهراً امیدی برای دستیابی به…
ادامه مطلب ...