• برابر با : Saturday - 15 May - 2021

اعتراض_به_اصلاحات_قوانین_مهاجرتی_کبک

29ژوئن
تجمع اعتراضی علیه اصلاحات جدید مهاجرتی کبک

تجمع اعتراضی علیه اصلاحات جدید مهاجرتی کبک

معترضین در مونترال و سراسر استان روز شنبه جمع شدند تا اصلاحات آتی برای برنامه کبک که مهاجرت سریع دانشجویان و کارگران موقت را تحت تاثیر قرار می دهد محکوم کنند. روز شنبه، تظاهرکنندگان از مونت-رویال پارک به سمت دفتر نخست وزیر فرانسوا لوگو در مرکز شهر مونترال در کبک و سایرین در کبک سیتی، […]