• برابر با : Monday - 10 May - 2021

اعتراضات_ضد_خط_لوله

19فوریه
از سرگیری خدمات VIA Rail

از سرگیری خدمات VIA Rail

بنا بر اعلام Via Rail، از سرگیری بخشی از خدمات بین کبک سیتی، مونترال، اتاوا و جنوب انتاریو از روز پنجشنبه در دستور کار قرار گرفت. توقف خدمات رسانی در نتیجه اعتراضات ضد پروژه خط لوله در سراسر کانادا به وجود آمده است. اختلالات در ارائه خدمات در خطوط ریلی به دلیل اعتراضات بومیان wet`suwet`en […]