• برابر با : Thursday - 15 April - 2021

اسپانسرشیپ

29جولای
کانادا برای قربانیان خشونت خانوادگی که اجازه اقامتشان باطل شده  است، اجازه اقامت موقت صادر می کند

کانادا برای قربانیان خشونت خانوادگی که اجازه اقامتشان باطل شده است، اجازه اقامت موقت صادر می کند

هدف این برنامه، حمایت از اتباع خارجی آسیب پذیر با دادن وضعیت مهاجرت قانونی کانادا به آن ها است. تازه واردهایی که درگیر خشونت خانوادگی هستند، در حال حاضر می توانند برای اجازه ی اقامت موقت بدون هزینه، درخواست دهند که به آن ها امکان دریافت وضعیت مهاجرت قانونی کانادا خواهد داد. قوانین جدید که […]