• برابر با : Monday - 10 May - 2021

اسمیتسونین

02فوریه
سرسره بازی پانداها در برف

سرسره بازی پانداها در برف

بارش برف در آمریکا باعث خوشحالی دو پاندا شد بارش برف در آمریکا دو پاندای معروف پارک ملی جانورشناسی «اسمیتسونین»، به نام‌های «می شیانگ» و «تیان تیان» را خوشحال کرده و آنها با بازی در میان برف‌ها سرگرم شده‌اند.