• برابر با : Monday - 17 May - 2021

استفاده_از_اپلیکیشن_کرونا_در_كانادا

22سپتامبر
استفاده از اپلیکیشن کرونا در كانادا

استفاده از اپلیکیشن کرونا در كانادا

به شمار استفاده‌كنندگان از اپلیکیشن هشدار کرونا در كانادا اضافه می‌شود برای کمک به جلوگیری از موج بعدی شیوع ویروس کرونا، اپلیکیشن هشدار کرونا (COVID Alert) در چهار استان کانادا  مورد استفاده قرار گرفت. برنامه هشدار کرونا به غير از «نیوفاندلند و لابرادور» و «انتاریو»، هم ‌اکنون در دو استان دیگر کانادا یعنی «ساسکاچوان» و […]