• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

استفاده_اجباری_از_ماسک_در_شبکه_حمل_و_نقل_کانادا

20آوریل
استفاده اجباری از ماسک در شبکه های حمل و نقل کانادا

استفاده اجباری از ماسک در شبکه های حمل و نقل کانادا

در پاسخ به بیماری همه گیر کووید ۱۹، صنعت حمل و نقل کانادا اقدامات متعددی اندیشیده است. اقداماتی چون، افزایش فاصله بین مسافران و عوامل حمل و نقل اما با وجود این اقدامات، هنوز موقعیت هایی در مسافرت پیش می آید  که افراد نتوانند فاصله دو متری را حفظ كنند.به همین دلیل، استفاده از ماسک […]