• برابر با : Monday - 10 May - 2021

استخدان_هوم_دیپو_در_کانادا

26فوریه
پنج هزار و پانصد موقعیت شغلی در فروشگاه هوم دیپو

پنج هزار و پانصد موقعیت شغلی در فروشگاه هوم دیپو

هر کانادایی که به دنبال پیدا کردن یک شغل جدی هست باید سری به این فرصت اشتثنایی بزند. فروشگاه هوم دیپو در کانادا در حال استخدام هزاران کارمند از سراسر کشور برای تکمیل تعداد زیادی موقعیت شغلی متنوع است. بعلاوه اینکه تسهیلات ویژه ای برای کارمندان خود در نظر گرفته است؛ به عنوان مثال کمک […]