• برابر با : Saturday - 15 May - 2021

استخدام_مدارس_کبک

16اکتبر
استخدام ۲۰۰۰ نیرو در مدارس کبک

استخدام ۲۰۰۰ نیرو در مدارس کبک

در پی همه‌گیری و موج دوم کرونا در این استان، با توجه به رعایت فاصله فیزیکی، تعداد کلاس‌های درس در مدارس کبک افزایش یافته است، از اين‌رو به معلم و مراقبان بیشتری نیاز است.