• برابر با : Saturday - 15 May - 2021

استخدام_در_وزارت_بهداشت_و_درمان_کانادا

30نوامبر
استخدام در وزارت بهداشت و درمان کانادا

استخدام در وزارت بهداشت و درمان کانادا

وزارت بهداشت و درمان کانادا اعلام کرده است در شهرهای مختلف کشور برای تصدی مسئولیت پزشکی و پرستاری نیازمند نیروی کار است. پزشکان با کد MD-MOF-03 و پرستاران با کد NU-CHN-04 استخدام می‌شوند. لازم به ذکر است که این مشاغل لزوماً بلندمدت نیستند. حقوق در نظر گرفته شده برای پزشکان حدوداً بین ۸۳ هزار تا […]