• برابر با : Monday - 17 May - 2021

استخدام_در_مشاغل_نظافتی_در_کبک

09آوریل
فرصت استخدام ۵۰۰ نفر در کبک

فرصت استخدام ۵۰۰ نفر در کبک

بحران این روزهای بهداشت جهانی همچنان تأثیر مخربی بر اقتصاد دارد. در حالی که کارهای زیادی تعطیل شده و افراد زیادی بیکار شده اند، شرکت نظافتی Qualinet به دنبال استخدام 500 کارمند جدید است.