• برابر با : Monday - 10 May - 2021

استخدامی_های_مونترال

09فوریه
STM راننده اتوبوس استخدام می کند

STM راننده اتوبوس استخدام می کند

اگر به دنبال حرفه جدیدی هستید، می توانید در شرکت حمل و نقل مونترال ( STM)  درخواست دهید زیرا در حال حاضر بیش از 500 راننده اتوبوس استخدام می کند. داوطلبان باید حداقل شرایط لازم را داشته باشند.