• برابر با : Saturday - 15 May - 2021

استارتاپ

11سپتامبر
مزایای کار در شرکت های کوچک فناوری در کانادا

مزایای کار در شرکت های کوچک فناوری در کانادا

بسیاری از کارکنان حوزه فناوری در کانادا معتقدند کار در شرکت های کوچک بهتر از شرکت های بزرگ است. برنت برتون یک مهندس نرم افزار در ونکوور هنگامی که اوایل سال شروع به جست و جوی کار جدیدی کرد متوجه شد که با فرصت های شغلی بسیاری مواجه است. از استارتاپ ها گرفته تا بزرگترین […]