• برابر با : Monday - 17 May - 2021

ارسال_رایگان_کتاب_در_کلگری

19مارس
ارسال رایگان کتاب برای شما در روزهای قرنطینه!

ارسال رایگان کتاب برای شما در روزهای قرنطینه!

کتاب فروشی The Next Page در کلگری اعلام کرد برای شهروندانی که خود را قرنطینه می کنند به صورت رایگان کتاب ارسال می کند تا در طول دو هفته ای که در خانه می مانند، سرگرم باشند! ماندن شما در خانه بدین معنی نیست که نمی توانید پویا باشید یا خوش بگذرانید! شما با چند […]