• برابر با : Thursday - 9 December - 2021

ارزش_لیر

24نوامبر
سقوط تاریخی ارزش لیر

سقوط تاریخی ارزش لیر

در پی سقوط تاریخی ارزش لیر ترکیه، روز گذشته شهرهای مختلف این کشور صحنه اعتراضات به دولت و حزب عدالت و توسعه بود. احزاب مخالف نیز خواستار برگزاری فوری انتخابات شده‌اند.