• برابر با : Monday - 17 May - 2021

اردوهای_مجازی_برای_تیم_هاکی_در_تابستان

01ژوئن
اردوهای مجازی برای تیم هاکی در تابستان

اردوهای مجازی برای تیم هاکی در تابستان

تابستان امسال به دلیل محدودیت های پیش آمده به منظور کنترل و پیشگیری از همه گیری کرونا و جهت حفظ سلامتی بازیکنان تیم های هاکی، هاکی کانادا همه اردوهای تیمی را به صورت مجازی برگزار خواهد کرد. هفته گذشته هاکی کانادا لغو همه اردوهای تابستانی را برای تیم های ملی خود، از جمله برای تیم […]