• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

ارتباط_کرونا_با_کاوازاکی

07می
آیا کووید۱۹ با بیماری کاوازاکی ارتباط دارد؟

آیا کووید۱۹ با بیماری کاوازاکی ارتباط دارد؟

پزشکان مونترال در حال بررسی این موضوع هستند که آیا مواردی از یک بیماری نادر که بر کودکان اثر می گذارد با کووید ۱۹ ارتباطی دارد و در عین حال هشدار می دهند که هنوز دلیل محکمی برای این امر پیدا نشده است. پزشکان در اروپا پیش تر به دنبال موارد بسیار زیاد مشکوک به […]