• برابر با : Monday - 17 May - 2021

ارتباطات_مخابراتی

25جولای
سرمایه گذاری دولت کانادا با هدف بهبود ارتباطات اینترنتی و تلفنی در نواحی روستایی و دور افتاده

سرمایه گذاری دولت کانادا با هدف بهبود ارتباطات اینترنتی و تلفنی در نواحی روستایی و دور افتاده

دولت فدرال به همراه یک شرکت توسعه دهنده تکنولوژی ماهواره قصد دارد در زمینه گسترش دسترسی مناطق دور افتاده و روستایی به اینترنت سرمایه گذاری کند. مدیر Ottawa-based Telesat قرار است با ملحق شدن به Bains وزیر توسعه اقتصادی در زمینه سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیون دلاری دولت در یک برنامه توسعه تکنولوژی تحت عنوان Low-Earth-orbit […]