• برابر با : Monday - 17 May - 2021

ارامنه

25آوریل
ادای احترام ترودو به قربانیان نسل‌کشی ارامنه

ادای احترام ترودو به قربانیان نسل‌کشی ارامنه

ترودو اظهار داشت:« امروز در سالگرد نسل کشی ارمنستان، به جوامع ارمنی در کانادا و سراسر جهان می پیوندیم تا از کسانی که جان خود را از دست داده اند و مصیبت دیدگان این چنین اقدامات بیرحمانه و بی معنا یاد کنیم. ما همچنین از فرزندان آنها و همه کسانی که با درد و رنج این فاجعه به زندگی خود ادامه می دهند احترام می گذاریم.