• برابر با : Monday - 17 May - 2021

ادبیات_کودک

28ژانویه
برندگان نخستین جایزه ادبی کتاب کودکان معرفی شدند

برندگان نخستین جایزه ادبی کتاب کودکان معرفی شدند

جایزه نیوبری و راندولف کالدکات که از نخستین جوایز معتبر ادبیات کودک در دنیا هستند، امسال طی مراسمی که از سوی انجمن کتابخانه‌های امریکا به صورت مجازی برگزار شد برندگان خود را معرفی کردند.