• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

ادبیات_فرانسه

12آوریل
فرانسوی‌ها در قرنطینه بیشتر کتاب نوشتند

فرانسوی‌ها در قرنطینه بیشتر کتاب نوشتند

آمار و ارقام رسمی فرانسه نشان می‌دهد نگارش کتاب در دوران قرنطینه در این کشور افزایش داشته است. از زمان همه‌گیری ویروس کرونا، انتشارات «گالیمار» با دوبرابر پیشنهاد برای چاپ کتاب‌های جدید مواجه شده است.