• برابر با : Monday - 17 May - 2021

اداره_مهاجرت

13آگوست
کبک برنامه ی جدید یکپارچه سازی شخصی برای افراد تازه وارد معرفی می کند

کبک برنامه ی جدید یکپارچه سازی شخصی برای افراد تازه وارد معرفی می کند

مهاجران آینده ی کبک قبل از آنکه حتی در این استان مستقر شوند از پشتیبانی برخوردار خواهند بود. به عنوان بخشی از خدمات یکپارچه سازی جدید کبک، برای مهاجران آینده یک افسر دستیار مهاجرت منصوب می شود که پرونده آنها را طی یک پروسه ی مرحله به مرحله دنبال می کند. جزئیات مربوط به personnalisé […]

01آگوست
سیاست عمومی موقت برای کارگران ساختمانی با وضعیت نامعلوم در منطقه ی تورونتوی بزرگ پیشینه

سیاست عمومی موقت برای کارگران ساختمانی با وضعیت نامعلوم در منطقه ی تورونتوی بزرگ پیشینه

سیاست عمومی موقت برای کارگران ساختمانی با وضعیت نامعلوم Temporary Public Policy for Out-of-Status Construction Workers، در منطقه ی تورونتوی بزرگ (GTA)، سهم اقتصادی کارگران ساختمانی را که به صورت طولانی مدت ساکن کانادا بوده اند، به رسمیت می شناسد و به دنبال نظم دادن به افرادی است که با پرکردن نیاز بازار منطقه ای […]