• برابر با : Monday - 17 May - 2021

اخراج_کارمندان_شهرداری_در_کبک

10آوریل
کارمندان شهرداری ها نباید اخراج شوند!

کارمندان شهرداری ها نباید اخراج شوند!

دو اتحادیه اصلی کارگران در کبک از شهرداری ها می خواهند که نیروی کار خود را در حین بحران ناشی از کووید ۱۹ نگه دارند. در حال حاضر، در منطقه، فقط شهر شاوینیگان اخراج قابل توجهی داشته است. دو اتحادیه FTQ و CSN از دولت خواستند تا برای جلوگیری از اخراج كارمندان شهرداری مداخله كند. […]