مرور برچسب

اختلالات_روانی

انجمن روان پزشکان کبک ارائه خدمات بهداشت روان از دوره ابتدایی را پیشنهاد می دهد

"هیچ وقت پول و خدمات بهداشت روان کافی برای تأمین نیازها وجود نخواهد داشت و اگر بخواهیم پیشرو باشیم، باید از دوره ابتدایی با این معضل مقابله کنیم." در واقع این پیامی است که به تازگی…
ادامه مطلب ...