• برابر با : Monday - 17 May - 2021

اختلاف_بر_سر_آسترازنکا

16مارس
تایید واکسن آسترازنکا در کانادا برای افراد بالای ۶۵ سال

تایید واکسن آسترازنکا در کانادا برای افراد بالای ۶۵ سال

در اوایل ماه جاری،(NACI) توصیه کرد که افراد بالای ۶۵ به جای استفاده از  واکسن «آسترازنکا» در اولویت استفاده از واکسن های «مدرنا» و «فایرز» قرارگیرند چرا که تحقیقات نشات داده عملکرد این دو واکسن در افراد مسن بهتر است.

02مارس
اختلاف میان وزرات بهداشت کانادا و کمیته «NASI» بر سر آسترازنکا

اختلاف میان وزرات بهداشت کانادا و کمیته «NASI» بر سر آسترازنکا

به گزارش «خبرکانادا» و به نقل از «سی‌تی‌وی نیوز»، کمیته مشاوره ملی ایمن‌سازی کانادا (NACI) به دلیل عدم وجود شواهد کافی در مورد کارایی واکسن آسترازنکا در گروه سنی 65 سال به بالا استفاده از آن را برای این گروه توصیه نمی‌کند.