• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

احمد_محمود

03اکتبر
احمد محمود و نیم‌قرن تاريخ معاصر  

احمد محمود و نیم‌قرن تاريخ معاصر  

هجده سال پیش در چنین روزی ادبیات ایران یکی از داستان‌نویسان و نويسندگان صاحب‌سبک خود را از دست داد. «احمد محمود»، نویسنده معاصر ایرانی در طول نيم‌قرن به خلق شخصیت‌های داستانی ماندگار پرداخت و تاريخ معاصر ايران از بعد از كوتاي ۲۸ مرداد را ترسيم و روايت كرد.   «احمد محمود» نویسنده معاصر ایرانی و […]