• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

اجرای_نمایش_مانی_سلیمانلو_در_تاتر_Quat’sous

22می
تئاتر در برابر بحران ها همچنان سرپاست

تئاتر در برابر بحران ها همچنان سرپاست

گروه تئاتر Quat’sous بعد از طوفان حاصل از کرونا به تعطیلی کشانده شد و سانس های آن تعلیق شد. اما این روزها قرار است نمایش ها به صورت ویدیو به نمایش عموم درآید. مانی سلیمانلو از اعضای این گروه تاتر نیز اجرا خواهد داشت. کارگردان تئاتر  Olivier Kemeidگفت:” ما به پشتیبانی دولتی نیاز داریم تا […]