• برابر با : Monday - 17 May - 2021

اجرای_سلن_دیون_در_برنامه_One_World

21آوریل
اجرای سلن دیون در  برنامه One World: Together at Home

اجرای سلن دیون در برنامه One World: Together at Home

ویژه برنامه (One World: Together at Home) با لیدی گاگا آغاز و با سلن دیون به پایان رسید. این برنامه مجازی دو ساعته به سرپرستی و برنامه ریزی لیدی گاگا و با شرکت شناخته شده ترین هنرمندان جهان برای ادای احترام به کارکنان بهداشت در خط مقدم، کسانی که تحت تاثیر بیماری کووید ۱۹ بوده […]