• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

اثرات_مثبت_کووید_19_بر_زندگی_آبزیان

23می
اثرات مثبت کووید-۱۹ بر زندگی آبزیان

اثرات مثبت کووید-۱۹ بر زندگی آبزیان

کاهش ترافیک دریایی به دلیل همه گیری کووید-۱۹ باعث ایجاد آب های آرام تر برای زندگی آبزیان شده است. محققان می گویند این کاهش صدا در اقیانوس به آبزیان اجازه می دهد تا با یکدیگر تعامل داشته باشند و  سطح استرس آن ها را کاهش می دهد. اندرو تریتس، مدیر تحقیقات پستانداران دریایی دانشگاه بریتیش […]